Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2015

3715 b82c 390
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
9365 b0a4 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
8919 bee8 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
9936 eaf5 390
Reposted fromoktawka oktawka viairmelin irmelin
9093 11d6 390

horusszahhak:

do u ever just

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viairmelin irmelin
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawerterowska werterowska
7476 ed07 390
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— "Aleja bzów" Aleksandra Tyl
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawerterowska werterowska
Dziś jest łatwiej dostać darmowe wifi, niż szczery uśmiech. A ludzie się zachowują, jakby z tym światem było wszystko w porządku.
— Perwersje
Reposted fromMissMurder MissMurder viawerterowska werterowska
Nigdy, ale to przenigdy nie mówcie że wiecie co czuje druga osoba. Tak naprawdę to gówno wiecie.
— dzisiejsza lekcja psychologii
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viawerterowska werterowska
Beznadzieja. Nie da się zasnąć. A najgorsze to próbować spać na siłę.
— s.king
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
3362 8132 390
Reposted fromboli boli viairmelin irmelin

March 30 2015

satiacja semantyczna
Reposted fromhalotoja halotoja viawerterowska werterowska
Emocjonalni ludzie cierpią przez byle co i byle kogo
— myshirt
Reposted frommyshirt myshirt viawerterowska werterowska
Przed "później" jest "teraz", którym należy się zająć.
— Gayle Forman
Reposted fromwhatu whatu viawerterowska werterowska
9444 2c89 390
ludzie sypiają ze sobą
Reposted fromwhim whim viajakubzulczyk jakubzulczyk
może to z braku hajsu, może to z braku sensu, może to wynik lęku, przyzwyczajeń i kompleksów.
— Bisz
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viawerterowska werterowska
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
6801 68f6 390
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromprzeblyski przeblyski viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl