Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2015

Bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie
— Jakub Żulczyk
4759 e425 390
Reposted fromrol rol viawerterowska werterowska
4700 d4d8 390
Reposted fromlove-winter love-winter viawerterowska werterowska
4388 25ca 390
Reposted fromcocomove cocomove vialadygrey ladygrey
6351 e0a9 390

thecutestofthecute:

girlcodehumor:

SO MANY UNNECESSARY STEPS!

pep pep pep pep pep 

Reposted fromtron tron vialadygrey ladygrey

February 18 2015

drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa.  
— Halina Poświatowska
Reposted fromlexxie lexxie viawerterowska werterowska
8245 ef96 390
Reposted fromwarzywowa warzywowa viawerterowska werterowska

February 11 2015

Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viawerterowska werterowska
0693 2a80 390
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viawerterowska werterowska
7823 7add 390
Reposted fromabandroned abandroned viawerterowska werterowska
2398 71f6 390
true
Reposted frommarkss markss viawerterowska werterowska

December 15 2014

6521 355e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Zimno fizycznie, psychicznie, emocjonalnie.
Reposted frommefir mefir viaeffaced effaced
8086 2002 390
Reposted fromadkagar adkagar viaeffaced effaced
Żyj spokojnie, niech Ci się wiedzie
i nie rozmawiajmy dzisiaj bo nie wiem co mam powiedzieć
— TMK aka Piekielny / R-Ice
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaeffaced effaced
0058 9f74 390
Reposted frommotylkowa motylkowa viaeffaced effaced
Przychodzi taka chwila, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz być taki, jak ludzie którzy Cię otaczają.
— 3 metry nad niebem.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaeffaced effaced
7271 143e 390
Reposted fromdonoteat donoteat viasamozatrucie samozatrucie
8763 b189 390
Reposted fromkosmata kosmata viaeffaced effaced
2552 c430 390
Reposted fromjustMeee justMeee viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl